استاندارد میز ناهار خوری

استاندارد میز ناهار خوری

از شدت کمر درد واقعا می نالیدم.هر روز بدتر از دیروز بودم.نمی دانستم که چکار کنم! می ترسیدم پیش دکتر برم چون تا وارد مطب دکتر میشدم اول از
هر چیزی می گفت یک ام آر ئای برام بگیر و بیار که ببینم که عمل می خوات یا نه . و ترسم از همین بود که با دیدن جواب برام علم پشت بنویسد.
از یک طرف ترس و از طرف دیگه شدت کمر درد و رنج و ناراحتی ناشی از کمر و پشتم ،چاره ای جزء دکتر رفتن و عمل نداشتم.خوب دل را به دریا زدم
و دکتری معروف و متخصص را به بنده معرفی کردند که در این تخصص زبان زد خاص و عامه.
رفتم مطب دکتر.از پله ها بالا رفتم و  وارد اتاق انتظار یا اتاق منشی شدم.سلام کردم و درخواست سک نوبت کردم.نوبت را که گرفته ازش پرسیدم چند
دقیقه طول می کشه که مبرم پیش دکتر؟ جواب داد  چند ساعتی باید صبر کنی.
بلاخره نوبیت بنده هم رسید با ترس و لرز و درد کمر درد رفتم اتاق پزشک. سلام کردم.دکتر هم جوابم داد  و گفت بیا اینجا بشین؟ پرسید مشکلت چیه؟
شرح حال کردم برای دکتر.
دکتر هم بنده را معاینه کامل کرد و گفت: خوب شد که اومدی چون وضع کمرت خوب نیست و عمل می خواهد.با حرف دکتر تمام دلم یهو ریخت. گفتم عمل؟! جواب داد بله.شروع کرد به صحبت و گفت اگه مواردی که بهت میگم 100 درصد رعایت کنی حتما خوب می شی و نیاز به عمل نداری.
خیلی خوشحال شدم و سرتون درد نیارم گفتم هرچی باشه رو چشمم حتما انجامش مش دهم.دکتر گفت باید فیزیوتراپی بری.استخر بری و …
گفت حتما باید تختخوابت باید دارای استادارد پزشکی باشه و از همه مهمتر باید ناهار خوریت دارای استادارد کامل پزشکی و استاندارد طراحی و سایز
باشه.
استاندارد میز ناهار خوری
هنگام غذا خوردن باید از میز غذاخوری استاندارد استفاده کنی و نباید هنگام صرف غذا کمرت خم شود. حتما باید کمرت صاف صاف باشد و ارتفاع صندلی
و میز استاندارد باشه.
اینها را  رعایت کن و بعد از 2 ماه به من سر بزن.رفتم و خداحافظی کردم.
باور کنید به دو ماه نکشید و پشتم و کمر دردم خوب خوب شدند و حالا در سلامت کامل بسر میبرم.  و امیدوارم که شما کمرد درد و یا پشت درد نداشته
باشید و اگر خدای نکرده شما درد دارید این موارد پزشکی را رعایت کنید مطمئنم که درد شما هم تمام خواهد شد.
دعا می کنم هیچ کس درد و ناراحتی نداشته باشد و تمام ادمهای کره زمین سلامت باشند.
استاندارد پزشکی میز ناهار خوری
استاندارد میز ناهار خوری باعث کاهش و یا از بین برد درهای ناشی از نشستن بد و نادرست خواهد شد.

همه چیز درباره میز ناهار خوری از مقالات خوب فروشگاه تخصصی میز ناهار خوری مجنونی می باشد که در این باره بیشتر توضیح داده است.

برگشت به بالا
فروشگاه مجنونی
x کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه