گلسرا ی مجنونی از سال 1379 شروع بکار نموده و با  افتتاح 4 شعبه در سطح شهرستان مهاباد در ضمینه تزئینات مراسم عروس و داماد،کارت عروسی ،فروش تابلو گل برجسته،پخش گل مصنوعی،سفره ارایی،دکوراسیون منازل و… به موفقیت های فروانی دسته یافته است.

تابلو گل برجسته مجنونی یک از عالی ترین تولیدات گلسرای مجنونی می باشد و شامل صد ها مدل متفاوت می باشد که مشابه آن در هیچ جای دیگر وجود ندارد.